Simi Valley Harley-Davidson 34.291740, -118.856990.